COBOT

Wat is een cobot?

Een cobot lijkt op een klassieke robotarm maar is specifiek ontworpen om te werken in een gedeelde werkomgeving. Repetitieve en/of ergonomisch belastende handelingen voor de mens, kunnen door de cobot overgenomen worden.

Een cobot is ontworpen om de impact bij een botsing te beperken. De vormgeving en sturing bevatten veilige systemen om aanraking te detecteren en zo schade of letsels te voorkomen.

Door de mogelijke combinaties met grijpers, end effectors en camera's, samen met de nieuwste technologieën zijn de applicatiemogelijkheden eindeloos.

Een investering in een cobot kan door de snelle installatie en interessante prijs meestal in minder dan 1 jaar terug verdiend worden.

TM14

Waarom kiezen voor een cobot?

 • Verhogen van de productiviteit en opbrengst
 • Verminderen van manuele handelingen
 • Verminderen van fysiek belastend werk
 • Veilige samenwerking met operator
 • Snel inzetbaar en verplaatsbaar
 • Eenvoudig en snel om te stellen
 • Neemt kleine oppervlakte in beslag
 • Mogelijkheid tot integratie met bestaande systemen
 • Snelle implementatie mogelijk
 • Hoge ROI ( Return on investment )

Interessant voor u?

Maak een afspraak, we bekijken samen met u welke mogelijkheden er zijn binnen uw bedrijf.

Contact
RS3095 ld bin picking 2 prod

Mogelijke Cobot applicaties

 • Pick & Place
 • Schroeven
 • Polijsten
 • Lijmen / Siliconen
 • Doseren
 • Rivetteren
 • Ontbramen
 • Stapelen / ontstapelen
 • Inpakken / uitpakken
 • Kwaliteitscontrole
 • Testen en uitsorteren
 • Assembleren
 • Samenwerken met operator

Heeft u een applicatie voor een cobot?

Neem contact op
RS3626 TM Robot 900 MWS white Omron AGV 2 042618 6 psd s

Investeren in een cobot

Doordat de cobot snel te implementeren is én flexibel inzetbaar, is de investering meestal op minder dan een jaar terugverdiend.

Ook bedrijven die nog geen of weinig automatisering hebben, kunnen op een gemakkelijke manier een manuele handeling automatiseren.

We bekijken graag bij u wat de mogelijkheden zijn.

Neem contact op met JOLT voor een offerte op maat.

Wil u de mogelijkheden van een cobot binnen uw bedrijf eerst ontdekken, dan kan u ook een cobot huren bij JOLT. Ook indien u slechts tijdelijk een helpende (cobot)hand nodig heeft kan huren een oplossing bieden. Na de huurperiode kan u alsnog overgaan tot de aankoop.

Neem contact op

Waarom met JOLT?

OMRON preferred solution partner
Totaalintegratie mechanisch, elektrisch en software
Gebruik van standaard tools of indien deze niet voldoen maken we een eigen ontwerp
Mogelijkheid om een virtuele simulatie te maken, vóór bestelling
Uitgebreide kennis van VISIE en PC / PLC programmatie, maken connecties met andere systemen mogelijk
Uitvoeren van een risicoanalyse voor de desbetreffende applicatie
Totaalintegratie van ontwerp tot implementatie
Uitgebreide info-overdracht na implementatie
Mogelijkheid tot ondersteuning op afstand via veilige VPN-verbinding

Is een cobot wel veilig?

Collobarative robots zijn zo gebouwd, zowel qua sturing als mechanisch, dat ze bij een aanraking een mens geen pijn kunnen doen, laat staan verwonden.

De technische specificatie ISO/TS 15066, waaraan de cobot moet voldoen, is zeer expliciet over dit aspect. Één van de uitgangspunten van deze norm is immers een onderzoek waarbij onderzocht werd welke kracht en druk proefpersonen kunnen verdragen op verschillende delen van het lichaam zonder zich pijn te doen.

Het is aan de producenten om ervoor te zorgen dat hun cobots de, in deze norm bepaalde grenzen, niet overschrijden. Uiteraard moet er volgens de machinerichtlijn ook een risicoanalyse gebeuren op het niveau van de applicatie, eens de cobot in gebruik genomen wordt.

Kracht en druk beperken

Er zijn verschillende technieken die door de fabrikanten van cobots gebruikt worden om ervoor te zorgen dat de kracht en druk die bij een eventuele aanraking door hun machines uitgeoefend worden, binnen de grenzen van de technische specificatie blijven.

 • Vooreerst zijn er een aantal passieve maatregelen in het ontwerp van de cobots. De cobots hebben een zachte bekleding met afgeronde hoeken. Die aanpassingen maken dat de kracht bij een aanraking verdeeld wordt over een groter oppervlak zodat de druk verlaagt.
 • Bekabeling aan de binnenkant en zo weinig mogelijk openingen moeten vermijden dat iemand gekneld kan raken.
 • Een niet-zichtbare aanpassing die in cobots doorgevoerd wordt, is het gebruik van elastische actuatoren, wat betekent dat ze in het geval van een aanraking een deel van de kracht kunnen absorberen.
 • Een evidente maatregel die genomen wordt is het verlagen van de snelheid zodat de uitgeoefende krachten en impulsen bij een aanraking eveneens beperkt worden. Eventueel kunnen aparte sensoren ingezet worden om de nabijheid van mensen te detecteren zodat de snelheid van de cobot automatisch aangepast kan worden aan het reële risico op een aanraking.

Detectie van aanraking of botsing

Bovenop dit soort fysieke aanpassingen kunnen de cobots detecteren wanneer zich een aanraking voordoet. De cobot stopt dan meteen en zal in sommige gevallen ook enigszins terugkeren op zijn beweging (reflex) zodat niemand gekneld kan raken.

 • De meest gebruikte methode is het plaatsen van sensoren die de krachten meten die op de cobot uitgeoefend worden. Dergelijke sensoren worden overigens ook toegepast in traditionele robots om feedback te krijgen over de handelingen die door de robot uitgevoerd worden. Cobots bevatten doorgaans meerdere van dergelijke sensoren zodat de kracht, of het moment, in meerdere assen gemeten kan worden. Deze krachtsensoren maken op hun beurt gebruik van druksensoren of van rekstrookjes om een signaal te genereren dat aangeeft hoeveel kracht er op de sensor uitgeoefend wordt.
 • Een alternatief voor het gebruik van krachtsensoren is het meten van de stroom die door de actuatoren in de cobot opgenomen wordt. Als een cobotarm wordt tegengehouden, zal de motor in eerste instantie proberen om de beweging in stand te houden door het koppel te verhogen. Dit brengt een toename in het stroomverbruik met zich mee, wat door de cobotsturing begrepen kan worden als het gevolg van een aanraking.

Uitgebreide risicoanalyse

Bij de uiteindelijke implementatie van cobots is echter een meer uitgebreide risicoanalyse nodig zodat meerdere aspecten bekeken en onderzocht worden; o.m. de grijper en/of andere tools die door de cobot gebruikt worden. Deze werkstukken zouden in sommige applicaties immers zelf een bijkomend risico kunnen vormen. Bijgevolg zou het kunnen dat de snelheden en krachten van de cobot verder ingeperkt moeten worden om de volledige applicatie veilig te houden.

De risicoanalyse kan door JOLT uitgevoerd worden. Daarnaast, indien uit de risicoanalyse zou blijken dat er extra veiligheidssystemen nodig zijn, kan JOLT deze ook voorzien.