SOFTWARE

JOLT COBOT VISIE SOFTWARE

'' Simple things should be simple, complex things should be possible ''

We streven naar een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface voor bediener en technieker. We visualiseren de juiste data van de camera / cobot / machines en connecteren met andere systemen zoals bijvoorbeeld ERP.

We zien onze sterkte in onze uitgebreide kennis van zowel PC als PLC programmatie. Daardoor kunnen we aan alle nodige data en kunnen we de juiste feedback naar de werkvloer geven. Hieronder een voorbeeld.

Er komt een product aan met een barcode. Deze wordt gescand en in de database worden de nodige gegevens opgehaald. Aan de hand van deze gegevens kunnen volgende acties gebeuren:

  • Automatisch instellen camera voor de juiste inspectie
  • Automatisch instellen cobot om het product op de juiste manier te verhandelen
  • Weergeven van nuttige informatie over dit product, samen met de camerabeelden aan de operator
  • Welke gegevens moeten er tijdens de verhandeling opnieuw bewaard worden in de database

Waarom met JOLT?

Onze uitgebreide kennis van PLC programmatie, maken connecties met machines mogelijk
Onze uitgebreide kennis van PC programmatie (.NET), maken interacties met andere platformen mogelijk die reeds gebruikt zijn in uw organisatie
Totaalintegratie van ontwerp tot implementatie
Uitgebreide info-overdracht na implementatie